To investigate the criminal conduct of all institutions, organizations, and individuals involved in the persecution of Falun Gong; to bring such investigations, no matter how long it takes, no matter how far and deep we have to search, to full closure; to exercise fundamental principles of humanity; and to restore and uphold justice in society.

Atrocities in China - Volume I

August 24, 2004

 

Please download PDF file

TABLE OF CONTENT
I FACTS OF PERSECUTION
II DETAILED CASES OF TORTURE RELATED DEATHS
BEIJING
1 ZHAO Xin
2 WU Yao
3 GUANG Lin
4 WANG Chan
5 GONG Baohua
6 MEI Yulan
7 LI Yuling
HEBEI PROVINCE
8 FAN Yaxiong
9 SUN Yanqing
10 YANG Yufang
11 JIANG Shuhua
12 WANG Ailing
13 ZHU Yourong
14 CHEN Aizhong
15 CHEN Hongping
16 GAO Shiping
17 SUN Yumei
18 ZHANG Zhigen
19 SONG Cuiling
20 YANG Yufang
21 DING Yan
22 ZHAO Fengnian
23 LIU Shusong
24 LIU Rongxiu
25 TAO Hongsheng
26 DING Gangzi
27 ZUO Zhigang
28 LI Zhishui
HEILONGJIANG PROVINCE
29 WANG Shufang
30 HE Huajiang
31 LIU Tongling
32 WANG Shuqin
33 ZHENG Wenqin
34 SHANG Guangshen
35 HE Caibin
36 LIU Jinling
37 MENG Xianzhi
38 REN Pengwu
39 WEI Shujiang
40 YU Guanyun
41 ZHOU Jingsen
42 DENG Xiangyun
43 ZHANG Zhenfu
44 YUAN Hezhen
45 ZHANG Xuewen
46 YANG Hailing
47 GUO Meisong
48 ZHAO Chunying
49 LIU Guiying
50 LIU Yan
51 ZHANG Xiaochun
52 WANG Baoxian
53 ZHANG Changming
54 ZHANG Tao
55 WU Lingxia
56 ZHANG Yanchao
57 YANG Wenhua
58 ZHANG Min
59 LIU Xiaoling
60 LI Baoshui
61 ZHANG Tieyan
62 CUI Xiaojuan
63 WANG Bin
64 YE Xiufeng
65 CHEN Qiulan
66 ZHANG Weixin
67 LI Xiaorong
68 LU Xiuyun
69 NIU Huaiyi
70 YU Yongquan
71 WANG Kemin
72 LI Xiufen
73 HUA Haiyu
74 LU Bingshen
75 ZUO Guoqing
GUANGDONG PROVINCE 3
76 HONG Haoyuan 3
77 CHEN Chengyong 3
78 GAO Xianmin 3
79 HAO Runjuan 3
80 LUO Zhixiang
81 LAI Zhijun
82 LI Xiaojing
83 YANG Xueqin
84 ZHENG Huabing
85 RAO Zhuoyuan
86 Unknown Practitioner
87 HUANG Weijun
88 WU Jingfang
89 LI Liang
90 YANG Cheng
91 CHEN Duo
JILIN PROVINCE
92 WANG Tiesong
93 ZHANG Yulan
94 DING Yunde
95 ZHANG Quanfu
96 ZHANG Qifa
97 ZHI Guixiang
98 WANG Xiuyun
99 CUI Zhengshu
100 DENG Shiying
101 FU Chunsheng
102 GUO Yaling
103 LI Zaiji
104 LIU Mingke
105 LU Shuqiu
106 WANG Lixin
107 WANG Xiufen
108 XIAO Jinsong
109 YU Lixin
110 ZHAO Jin
111 YANG Guijun
112 YANG Guiqin
113 SUN Shiwen
114 ZHOU Wenjie
115 SUN Youfa
116 LIU Yucai
117 CHEN Yongzhe
118 CHU Congrui
119 KONG Fanrong
120 TONG Zhentian
121 WANG Guoping
122 SUN Shizhong
123 HAN Yuzhu
124 LI Shuhua
125 YUE Kai
126 YU Qiushi
127 LIU Chengjun
128 LIU Haibo
129 HOU Mingkai
130 LI Rong
131 LIU Yi
132 SHEN Jianli
133 LI Shuqin
134 Unknown Practitioner
135 HAN Chunyuan
136 WANG Kefei
137 YIN Shuyun
138 SONG Changguang
139 ZHANG Zhenqiu
140 BAI Xiaojun
141 JI Jingchang
142 LIU Lei
143 Mrs TIAN
144 LI Jing
145 ZHANG Yuanming
146 YANG Guiqin
147 HOU Xiuping
148 WANG Yan
149 XU Xijun
150 JIN Junjie
151 HOU Lijun
152 ZOU Benhui
153 ZHANG Wenya
154 YANG Yan
LIAONING PROVINCE
155 LI Ying
157 WANG Xiuxia
158 LI Yanhua
159 HUANG Ke
160 WEI Zaixin
161 LI Xiumei
162 LI Zhongmin
163 ZHENG Wei
164 ZOU Wenzhi
165 KOU Xiaoping
166 YUAN Zhongyu
167 SUN Xueyan
168 YU Xiuling
169 ZENG Xianmei
170 ZOU Guirong
171 FANG Lihong
172 SUN Yuhua
173 ZHANG Li
174 QIU Zhiyan
175 LI Hongwei
SHANDONG PROVINCE
176 ZHAO Jinhua
177 CHEN Zixiu
178 XIAO Peifeng
179 LI Shande
180 LIU Xuguo
181 LIU Yufeng
182 WANG Lixuan
183 MENG Hao
184 ZOU Songtao
185 WANG Yongdong
186 XU Zengliang 9
187 XIA Shucai 9
188 JIANG Liying 9
189 WANG Lanxiang 9
190 LI Mei
191 SU Gang
192 MA Yanfang
193 ZHANG Dezhen
194 LIU Shufen
195 XUAN Chengxi
196 ZHANG Zhenzhong
197 WANG Huaiying
198 CHEN Guibin
199 WANG Peisheng
200 YANG Guizhen
201 MENG Qingxi
202 ZHANG Zhiyou
203 WANG Yixin
204 LI Huixi
205 LOU Aiqing
206 XU Bing
207 LIU Shuchun
208 SUN Shaomei
209 WANG Aijuan
210 LI Yinping
211 LI Xianglan
212 WANG Xiujuan
213 SHANG Qingling
214 REN Tingling
215 CONG Yu'e
216 WANG Jinlong
217 WU Haiyou
218 GUO Ping
219 WU Jingxia 115 viii
220 ZHENG Fangying
221 LIU Chun
222 QI Fengqin
III LIST OF 918 VICTIMS WHO DIED FROM TORTURE AS OF MARCH 2004
ANHUI PROVINCE (13)
BEIJING (24)
CHONGQING (27)
FUJIAN PROVINCE (7)
GANSU PROVINCE (22)
GUANGDONG PROVINCE (25)
GUANGXI AUTONOMOUS REGION (2)
GUIZHOU PROVINCE (8)
HAINAN AUTONOMOUS REGION (1)
HEBEI PROVINCE (92)
HEILONGJIANG PROVINCE (147)
HENAN PROVINCE (29)
HUBEI PROVINCE (39)
HUNAN PROVINCE (19)
INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION (9)
JIANGSU PROVINCE (7)
JIANGXI PROVINCE (13):
JILIN PROVINCE (118)
LIAONING PROVINCE (100)
NINGXIA AUTONOMOUS REGION (1)
QINGHAI PROVINCE (4)
SHAANXI PROVINCE (6)
SHANDONG PROVINCE (103)
SHANGHAI (6)
SHANXI PROVINCE (17)
SICHUAN PROVINCE (92)
YUNNAN PROVINCE (1)
ZHEJIANG PROVINCE (2)