To investigate the criminal conduct of all institutions, organizations, and individuals involved in the persecution of Falun Gong; to bring such investigations, no matter how long it takes, no matter how far and deep we have to search, to full closure; to exercise fundamental principles of humanity; and to restore and uphold justice in society.

Vyšetrovanie násilných odberov orgánov(Slovak)

January 21, 2020

https://youtu.be/350GB9-ZY1g(Slovak)

Ako je možné, že v Číne dokážu neznámemu človeku transplantovať orgán „na počkanie“? Napríklad do týždňa či dvoch? Pričom v USA či v Európe sú čakacie doby niekoľko rokov? Vo svojom vyšetrovaní prišla WOIPFG k desivému záveru, že v Číne dodnes existujú banky živých „darcov“, ktorí môžu byť kedykoľvek použití na transplantáciu. Títo „darci“ sa však darcami nestali dobrovoľne, ale pochádzajú z radov prenasledovaných skupín v Číne – v súčasnosti často spomedzi praktizujúcich meditačnej praxe Falun Gong.